ESDER: “İsraf ekonomisi değil, verim ekonomisi olmalıyız"

       Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ekonomik büyümenin harcamalardan çok üretim ağırlıklı olması gerektiğini belirterek, “Ülkemizde yapılan üretim, sağlıklı ekonomik büyümeyi hızlandıracağı gibi cari açığın en aza indirilmesine işsizliğin düşürülmesine de katkı sağlayacaktır” dedi.

Genel Başkan Çelikus, yabancı malları tüketirken verilen paraların bir daha geri dönmeyeceğini ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, "Şunu unutmamalıyız ki, yabancı mal alırken, verdiğimiz paranın bir daha geri gelmeyecek ve ülke ekonomisine etkisi hiç de küçümsenemeyecek ölçüde büyük olacaktır. Şimdi yerli malı kullanmanın tam zamanı Genel Başkan Çelikus açıklamasında, “İç tüketimin ancak yerli malı kullanımıyla canlanabileceğini, yerli malı kullanma ve kullandırma kültürünü toplumda her kesimin benimsemesinin önemine vurgu yaparak ‘” dedi. Bu nedenle, imkanlar zorlansa da elimizden geldiği ölçüde, Türk Malı kullanmak, yabancı ülkelere para akışını önlemede çok önem arz etmektedir. Tasarruf yapmak, milli kaynakların işletilmesi, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek sadece devletin değil, her bir ferdimizin hedefi olmalıdır.” dedi. Cari açığı azaltıcı önlemler alınmalı! Genel Başkan Çelikus açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Tasarrufun önemine değindiğimiz şu günlerde Merkez Bankası tarafından açıklanan 2013 yılı Ocak-Ekim dönemi cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 milyar 348 milyon dolar artarak 51 milyar 901 milyon dolara yükselmiştir. Ne acıdır ki milli gelirimiz yabancı sermayeye akıyor. Unutmamalıyız ki ne kadar tasarruf edilirse o kadar yatırım yapılır. Böylelikle, ülkemizde ekonomi çarkının durmaması adına üretim ve tüketim dengesini sağlayabiliriz” dedi.