top of page

Mahmut ÇELİKUS

Mahmut Çelikus - ESDER Genel Başkanı.jpeg

Genel Başkan

ESDER 25 YILDIR ESNAFIN SOSYAL SERMAYESİ

Esnaf ve sanaatkârlık hem teknik olarak hem de kültürel olarak Anadolu’da ekonominin omurgası olmuştur. Esnaf ve sanatkar sadece ticari hayata değil, kurumlara, vakıflara, aileye, eğitime, kültür ve sanat gibi bir çok alana da etki etmektedir. Özellikle ahlak, gelenek, dayanışma veya yardımlaşma gibi sosyolojik etkisiyle yeni nesle ve girişimciliğe de yön vermektedir.

Günümüzde yapısal ve kültürel özellikleri itibariyle önemli bir değişim geçiren esnaflık sistemini düzenlemek, yapılandırmak ve desteklemek için 1997’de kurulan ESDER, her zaman esnaf ve sanatkarın yanında yer almıştır. Ahilik gibi bir değerler bütününe işaret ederek çalışmalarını 25. Yıla taşıyan ESDER, esnaflık terbiyesine uygun çalışmalarla ticari hayatı şekillendirmektedir. Bu açıdan ESDER de, Ahilik çerçevesinde yaptığı çalışmalarla esnaf ve sanatkarın sosyal sermayesi olmuştur. Müşteri, çalışan, meslektaş gibi bireysel ağ ve ilişkileri güçlendirerek esnafın konumunu yüceltmiştir.

Türkiye’de özellikle neo-liberal ekonomi politikaların bir sonucu 1980’lerden sonra değişen ticaret, genel olarak ekonomik büyüme, mal, üretim, tüketim ve para döngüsünün artışına odaklanmıştır.  Bu durum esnafların da insani ilişkilerinde bir kısım değişimlere neden olmuştur. Bu noktada bu süreçte ESDER olarak kolektif olana değer veren, ilişkilerinde insani, ahlaki ve kültürel bir duruş sergileyen hamlesi önem arz etmiştir. Küçük işletmeleri ve esnafları yaşadıkları sıkıntı ve acımasız rekabet ortamında destekleyen adımlar atılmıştır. Esnafların güven temelli ilişkilerini güçlendiren çalışmalar yapılmıştır.

Elde edilen kazanımlar sayesinde esnaflar arasında borç alıp borç verme; rızaya bağlı olarak işçi geçişlerini sağlama; esnafların işbölümü üzerinde uzmanlaşmaya yönelik tutumlar geliştirilmiştir. Esnaflara yönelik faaliyet yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşların işbirlikleri yapılmış, kurumlar ve esnaf arasındaki güven düzeyi yükseltilmiştir. Başta Ahilik olmak üzere, mesleki eğitim, dijitalleşme, nitelikli çalışan ve çevre gibi konularda konferans, sempozyum, kongre ve etkinlikler düzenlenmiştir. 

ESDER olarak bizler, 25 yıllık bu çalışmalarımızla esnafın sosyal sermayesi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dayanışmanın örneklerini sergiledik, sergilemeye devam edeceğiz. Bu süreçte değişen esnaf beklentilerinin karşılanmasına yönelik mesleki ve teknik çalışmaları destekledik, yenilerini yapmaya da hazırız. Kültür ve sanatı, kısa film, ödül ve yarışmalarla teşvik ettik, etmeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olmak üzere, sanayi, gençlik, kültür ve şehircilik alanlarında tematik buluşmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü, esnaf ve sanatkarımızın  geleceğine yön vermek bizim sorumluluğumuzdur. Nice 25 yıllarda görüşmek üzere…
bottom of page